logo

- Laatste verzorging

Uw dierbare zelf verzorgen of door het zorgteam

Vroeger werd er gesproken over ‘afleggen’. Tegenwoordig spreken we over de ‘laatste verzorging’; het wassen en aankleden van de overledene. Ons zorgteam kan de laatste verzorging geven. Altijd met veel respect en de grootst mogelijke aandacht.  Het is een eervolle taak. Vaak vindt de verzorging plaats op bed, gewoon thuis, of in het verzorgingshuis of in een verzorgingsruimte van een uitvaartcentrum. Natuurlijk mag u het ook zelf doen of samen met ons. Wij maken dit altijd bespreekbaar. Uit ervaring weten wij dat de aanwezigheid bij de laatste verzorging voor velen een dierbaar afscheidsmoment is, dat men niet had willen missen. Het is bemoedigend en kan troost bieden, om zelf een taak te vervullen bij de verzorging. Een laatste keer je dierbare zo mooi mogelijk maken. Zijn of haar favoriete kleding uitzoeken, haren kammen, nagels lakken. Het kan allemaal.

Alleen al aanwezig zijn kan troost bieden. Ook hier geldt: alles kan en mag, niets moet.

 

Terug naar boven

073 - 3034606 (dag en nacht)

- Opbaren

Opbaren

Het belang van opbaren is met je eigen ogen zien dat iemand dood is. Dit kan helpen het besef van de dood door te laten dringen. Een belangrijk gegeven voor rouwverwerking. Wanneer iemand onverwacht overlijdt is dit nog veel meer van belang. Ook als het haast onmogelijk lijkt, dan zijn er bijna altijd manieren om iemand op te baren zodat er afscheid genomen kan worden.

Thuis opbaren

Thuis opbaren gebeurt steeds vaker. Ook als iemand niet thuis overlijdt kan de overledene thuis worden opgebaard, of bijvoorbeeld bij een van de kinderen. Vaak is het ook mogelijk om uw dierbare op te baren in de eigen kamer van het verzorgingshuis of instelling waar hij of zij woont.

Wanneer iemand thuis blijft kun je elk gewenst moment nog even bij hem of haar zijn. In je eigen vertrouwde omgeving.
Er kan rondom de overledene ‘gewoon’ worden geleefd, gepraat, herinneringen gedeeld, gehuild en ja ook gelachen. Zo kan het ook gewoner worden om iemand dood te zien en langzaam te zien veranderen. Voor jongere kinderen en kleinkinderen is dat ook heel waardevol.

De overledene kan op bed worden opgebaard of we kunnen een bed-situatie creëren. Natuurlijk kan er ook in een uitvaartkist worden opgebaard. Hoe dan ook, als men besluit tot een thuis-opbaring dan zal het lichaam van de overledene gekoeld moeten worden of op een andere wijze ‘goed’ gehouden worden. We kunnen gebruik maken van koeling en airconditioning maar wij hebben ook goede ervaringen met Thanatopraxie.

Thanatopraxie

Dit is een lichte vorm van balseming. Het is een invasieve behandeling, wat betekent dat er een conserverende vloeistof in het lichaam wordt gebracht wat het ontbindingsproces tijdelijk tegengaat. Het lichaam hoeft dan niet gekoeld te worden, dus geen bijgeluiden van koelplaat en airco. Ook de leefomgeving kan op aangename temperatuur blijven. Het lichaam van de overledene ziet er natuurlijker uit en voelt niet zo koud en stijf aan. Eventuele verkleuringen van de huid zullen vervagen door de behandeling.

De behandeling wordt gedaan door een gecertificeerd en geregistreerd thanatopracteur. De behandeling kan gewoon thuis plaatsvinden zodat uw dierbare zo lang mogelijk thuis kan blijven. Na de behandeling kan uw dierbare verzorgd en gekleed worden.

Opbaren in een rouwcentrum

Een opbaring in een rouwcentrum bij u in de buurt is natuurlijk ook mogelijk. Het bezoeken van uw dierbare zal dan meestal wel op afspraak geschieden. Sommige rouwcentra beschikken over een 24-uurskamer. U krijgt dan een sleutel van de ruimte zodat u kunt komen en gaan wanneer u dat wilt.

Terug naar boven

073 - 3034606 (dag en nacht)

- Voorbereiding op het afscheid

De dagen tussen overlijden en de uitvaart

Stapsgewijs zullen wij in de dagen na het overlijden alles doorspreken. We hebben elke dag contact met elkaar.

In alle rust bespreken we de dag en tijd van de uitvaart. Begraven of cremeren, de locatie, het opstellen van de rouwbrief, de uitvaartkist of opbaarplank met wade, de bloemen, muziek, de condoleance, de rouwauto of andere manier van vervoer, de volgauto’s en mogelijk nog veel meer.
Ook besteden we veel aandacht aan de invulling en vormgeving van de afscheidsdienst.

Draaiboek

In deze dagen van voorbereiding zijn er vele belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Hier nemen we rustig de tijd voor. Niet alles hoeft op één dag geregeld te zijn. Veel vragen kunnen eerst goed overdacht worden alvorens een beslissing te nemen.
Het overzicht zullen wij te allen tijde behouden en brengen rust in de soms chaotische dagen. We maken een duidelijk draaiboek en zorgen ervoor voor dat alles goed geregeld wordt en dat de dag van het afscheid uiteindelijk staat als een huis.

Alternatieve locaties

De aula van een crematorium of de kerk zijn bekende locaties waar een afscheidsviering plaats kan hebben.
Maar dat kan en mag tegenwoordig ook anders. Vele andere locaties zijn mogelijk.
Het zou zelfs in uw eigen huis of tuin kunnen.

Enkele suggesties uit de vele mogelijkheden: Huize Bergen in Vught of Het Strandpaviljoen aan de IJzeren Man. Het protestante kerkje in Helvoirt mag ook gebruikt worden voor een niet-kerkelijke afscheidsdienst. Zo ook het kerkje op Coudewater in Rosmalen. De Verkade fabriek of Toonzaal in ‘s-Hertogenbosch. Restaurant Molenwijk in Boxtel. De afscheidsdienst kan ook op een natuurbegraafplaats worden gehouden, mocht u kiezen voor begraven in de natuur.
Wij kunnen u helpen de juiste locatie te vinden die past bij het afscheid van uw dierbare.

Terug naar boven

073 - 3034606 (dag en nacht)

- Dag van het afscheid

Delen van verdriet

De dag van het afscheid. Alles is geregeld. Hoe laat we vertrekken, de route die gereden gaat worden. De organisatie en begeleiding ligt in onze handen. Op deze belangrijke dag nemen wij alle zorg uit handen zodat u zich volledig kunt concentreren op het afscheid van uw dierbare.

Dit is de dag die in het teken staat van eerbetoon en uiting van respect voor het leven van uw dierbare.
Het is het moment om je te realiseren wat iemand betekend heeft, wat je van iemand hebt geleerd,
wat je hebt mogen ontvangen en mogen geven. Het is de afsluiting van een leven waar je aan hebt deelgenomen.
Een dag die gedeeld wordt met anderen die ook geraakt zijn door het verlies.

Vastleggen van momenten

Het vastleggen van een dag als deze kan heel waardevol zijn en achteraf troost bieden. In sommige locaties is het mogelijk om een beeld- en geluidsopname te maken van de afscheidsceremonie. Ook zijn er fotografen die zich hebben toegelegd op afscheidsfotografie. Zij weten op integere en onopvallende wijze dierbare momenten vast te leggen. Desgewenst kunnen wij dit voor u regelen.

Terug naar boven

073 - 3034606 (dag en nacht)

- Voor- en nagesprek

Voorgesprek

Steeds meer mensen, jong en oud, denken na over hun afscheid en uitvaart en willen hun wensen op papier zetten. Dit omdat zij willen dat hun afscheid een afspiegeling is van het leven dat zij geleefd hebben maar ook om te zorgen dat hun naasten niet met vraagtekens achterblijven. Vaak zijn mensen al langere tijd met deze vraag bezig en dat vergt veel energie. Eenmaal de knoop doorgehakt geeft het rust en ruimte voor andere dingen.

Een voorgesprek kan bij u thuis plaatsvinden, bij ons op kantoor aan de Glorieuxlaan in Vught, of op een andere gewenste locatie. Uw wensen zullen we optekenen in een document en deze krijgt u overhandigd. Een kopie zullen wij bewaren op kantoor. Ook kunnen we naar aanleiding van uw wensen een begroting maken van de kosten. Een voorgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Een voorgesprek is ook een goed moment om kennis met ons te maken zodat u weet met wie u in contact treedt in deze zeer ingrijpende en intieme momenten in uw leven.

 

Nagesprek

Ook na de uitvaart zijn we er voor u.

Tijdens een persoonlijk gesprek praten we na en kijken we terug op het afscheid en de intense periode daaraan voorafgaand.

Maar we kijken ook vooruit. Zo nodig geven we advies en handreikingen.

Terug naar boven

073 - 3034606 (dag en nacht)

© 2024 Brand Boosters - Els Bakker Uitvaartzorg |